30 فروردين 1397 ساعت 22:56
 
 

اوقات شرعی

 
 


جوان و لزوم خود آگاهي

 خود آگاهي که به تعبيري خود شناسي مي باشد، از دستورات اَکيد اخلاقي اسلام مي باشد، و در بحث معارف اميرالمؤمنين علي (ع) معرفت نفس و خود شناسي را برترين و سودمند ترين شناخت ها مي داند ، و خود شناسي را مقدم? خدا شناسي بيان مي کند .

 

بديهي است اگر جوان خود رابشناسد، يعني به ارزش هاي معنوي وجود خود پي ببرد، شخصت والا و معنوي و انساني خود را درک کند، جايگاه والاي خود را به عنوان اشرف مخلوقات بيابد، استعداد هاي خود را درک و کشف نمايد و در پي شکوفائي انها برايد به جنبه هاي مثبت (مانند استعداد ها و توانمندي ها) و منفي( مانند حساسيّت ها و ضعف ها) از شخصيّت خود پي ببرد؛ در اين صورت افق زندگي به رويش روشن مي گردد، در نتيجه انچه که بيان شد نمود هاي خود اگاهي مي باشد که آثار عجيبي در ساختار شخصيّت انساني براي انسان دارد؛ انساني که به خود آگاهي رسيد، از ضلالت و سردر گمي نجات مي يابد و بدون شک به خود سازي همّت مي گمارد يعني گرفتار عُجب و خود بيني نمي شود، جنبه هاي منفي شخصيّتي خود را رفع و اصلاح مي کند، و در مواجهه با مشکلات صبور، منطقي و معقول برخورد مي کند.

 

بنابر انچه گفته شد لزوم خود اگاهي براي جوان از اين جهت است که در مواجهه با مشکلات روزمرّه زندگي احساس عَجز و در ماندگي نکند و در قبال کاستي ها و عدم موفقيّت ها، احساس بن بست و ناکامي ننمايد و خود را نبازد و به هر حال اعتماد به نفس خويش را حفظ و تقويت نموده و خود را از ساير موجودات باز شناسد؛ که در اين صورت حتّي مسيرهاي پر فراز و نشيب زندگي نيز براي وي نيرو بخش و اميد آفرين خواهد بود.

 

 

 

 

شعار سال 1397

شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است؛ سال «حمایت از کالای ایرانی». این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملّت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند.

موضوع خطبه ها

موضوع اصلی:جامعه اسلامی و ارزشها            

موضوع خطبه این هفته:  مبانی سلامت اجتماعی

مدت خطبه ها:35دقیقه

 

 

گنجینه های فرهنگی

کانال تلگرامی نماز جمعه