02 خرداد 1398 ساعت 06:49
 
 

اوقات شرعی

 
 


نقش نماز جمعه در ایجاد همدلی وهمزبانی

عنوان نوشتار:«نقش نماز جمعه در ایجاد همدلی وهمزبانی»

تهیه کننده: سید ابراهیم حسینی امام جمعه ابرکوه
مقدمه:از نویسنده
وقتی نگاهی کوتاه به عمر کوتاه اما پر فراز و نشیب انقلاب و نظام ارزشی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته  می اندازیم ملاحظه میکنیم مشکلاتی که از ناحیه بد خواهان –خصوصاً استکبار جهانی به سردمداری امریکای جهانخوار و ایادی داخلی  آنان از بدو انقلاب  اسلامی تاکنون برای کشور و ملت عزیز ایران پیش آمد – از غائله کردستان-ترکمن صحرا –آذربایجان-خلق عرب ، جنگ تحمیلی حرکت کور ترور منافقین هرکدام به تنهائی میتوانست  یک کشور را از پا در آورد – خصوصاً تهاجم همه جانبه اقتصادی که به تعبیر خودشان  فلج کننده بود – اما این لطف خدا و مقاومت ملت و ایستادگی  بر هدف بود که ملت جانانه حامی دولت شد و باهمدلی  وهم زبانی  با دولت در مقابل دسیسه های شوم بدخواهان خود ایستاد و به لطف خدا در تمام  عرصه ها پیروز شد و نقشه های شکننده را در هم فرو ریخت تا جائی که با دوازده سال مقاومت جانانه در جنگ تمام عیار اقتصادی سر انجام پیروز شد دشمن را در پذیرش حق مسلم هسته ای ، تسلیم خود کرد.
البته دشمن در هر شرایطی هرگز دست از دشمنی بر نمیدارد و نباید  او را  بی  برنامه  تصور کرد بلکه باید همچنان هوشیارانه در برابر دسیسه هایش ایستاد.
اکنون هم که در بحث انرژی هسته ای کوتاه آمده و حق مسلم ملت را که منکر بودند به رسمیت  شناختند و خود را آماده تعامل  با ایران اسلامی نشان دادند- تا هدفی  مستتر نداشته باشند قطعا نرمش نشان نمیدهند- بنابراین  باید به دنبال  رهبر بصیر  - جریان را دنبال کرد.
با این نگاه به وضوح میبینیم آنچه موجب خنثی شدن توطئه های دشمن شد ولایت پذیری ملت و حفظ وحدت و انسجامی بود که برخواسته از همدلی و همصدائی در کشور بود در نتیجه همدلی را باید و همزبانی در بین آحاد مردم و در جامعه  فرآورده روح اخوت و برادری در بین آنان دانست.
امت واحده  اسلامی را که قران مجید در سوره الانبياء آیه 92 بر آن تاکید دارد (( اِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُم اُمّهً واحِدَه)) بزرگترین انگیزه برای تحقق جامعه توحیدی است و قطعاً مؤلفه هائی دارد که مهمترین آنها همدلی و همزبانی  در جامعه است.
گر چه همدلی و همزبانی در جوامع دیگر هم با  بودن شرایط محقق است اما از آنجا که به مقتضای آموزه های دینی روح اخوت  و صمیمیت و برادری در بین مسلمانان جلوه خاص فزونتری دارد ، این هدف در جامعه مذهبی به راحتی سهل الوصول است زیرا  مشترکات مردم  در زوایای مختلف دینی و اجتماعی زیاد است .
جامعه ای که یک خدا دارد ، یک قبله دارد –یک پیغمبر دارد – یک قرآن دارد وبه سوی یک مقصد اعلی در حرکت است ، ((اِلَیه مَرجِعُکُم )) ، بدیهی است که بیش از دیگران زمینه همدلی و همصدائی را برای نیل به هدف مشترک دارد.
الفاظ جمعی ما  ، در تعالیم قرآنی مانند(( ایاک نعبد و ایاک نستعین)) موجی از همدلی را ایجاد میکند و تعابیر جمعی در لسان ادعیه مانند –لااله الاالله اِلهاً واحِداً وَ نَحنُ لَهُ مُسلِموُن ، نیز موجی از هم صدائی را پدید می آورد .
نتیجه این دو ایجاد وحدت رویه در تقابل با جریان شرک و کفر و نفاق است.
*کارآئی همدلی و همزبانی *
همدلی و همزبانی در جمع مردم هم در جهت مثبت و رحمانی کارآئی دارد و هم در جهت منفی و شیطانی. یعنی حتی اگر گروهی  در لشکر معاویه باشند یا به واسطه اغفال مانند گروه داعش در جبهه باطل و اموی قرار گیرند، برای وصول به مقصد پلید شیطانیشان اگر با هم همدل و هم صدا باشند چه بسا میتوانند با ایجاد اتحاد در آن جبهه، به مقصود و مقصد دست یابندو چراغ حق را برای مدتی خاموش کنند.
همدلی همزبانی که خروجیش وحدت و انسجام ملی و پویش و حرکت و تلاش عظیم اجتماعی است باید از کوچکترین نهاد جامعه یعنی خانواده شروع و به نهاد های عمومی و اجتماعی و دولتی ،تسّری یابد زیرا به صورت خاص آثار ارزشمند خود را دارد مثلا اگر روح همدلی و همزبانی در خانوالده حاکم باشد منازعات  و دلسردی ها و طلاق و جدائی زوجین و کمبود  محبت و عقده روحی فرزندان بکلی رفع میشود و زمینه درک متقابل  اعضای خانواده نسبت به هم فراهم میشود و مشکلات زندگی به صورتی چشمگیر تنزل میابد.
در نهادهای اجتماعی هم زمینه پیوستگی عمومی فراهم میشود و دلها به هم نزدیک میگردد تا به نهاد بزرگ دولتی میرسد که این همدلی و همزبانی رمز موفقیت  دولت میشود  و سیاست گزاریهای داخلی و خارجی –اقتصادی –فرهنگی و اجتماعی و..... با موفقیت  اجرائی میشود و زمینه توفیق دولت در خدمت به ملت با شفافیت –قانون مداری –پاسخگوئی به ملت-عدالت محوری –مسئولیت پذیری –امانت داری –فراهم میشود.
بنابراین قدر متیقن این است که اولاً همدلی است که همزبانی می آورد و مردمی که دارای هدف مشترک باشند همزبان میشوند هرچند به زبانهای مختلف سخن بگویند
چنانچه در اشعار مولانا هم آمده!
هم زبانی خویش و پیوندی اسـت                                           مرو با نامحرمان چون بندی اسـت
ای بســـــا هندو و ترک همزبان                                           ای بســــا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگر است                                           همدلی از همزبانی بهتر اســـــت
ثانیاً برای ایجاد همزبانی باید همدلی را بروز داد یعنی نشان داد که دل به دل راه دارد و برای ابراز همدلی که نتیجه اش ایجاد همزبانی است ، باید مردم را دوست داشت و  مردم در راه نیل به هدف، یکدیگر را درک و تحمّل کنند و جانانه به مبنای اصول پایبند باشند.
بنابراین باید مردم در جامعه برخورد مهربانانه و بدون پرخاشگری با رعایت ادب و احترام به یکدیگر و صداقت در گفتار و رفتار خود داشته باشند و به قول مولانا زبان محرمی با هم داشته باشند که بر پایه آن همدلی اتفاق افتد چنانچه در ادامه مولانا میگوید:
غیر منطق وغیر ایماء و سِجِل                                                  صد هزاران ترجمان خیزد ز دل
                                                    والحمدالله رب العالمین
                                                                                                       
:*نقش دولت و ملت در ایجاد همدلی و همزبانی*
الف: نقش دولت
قضاوت حق در منظر عرف هم این است که فلسفه وجودی دولت – خدمت به ملت است اگر ملت احساس کند که دولت در راستای منافع و مصالح او گام برمیدارد و هرگز حاضر نیست منافع ملی را فدای مصالح خود یا  منافع بیگانه کند –طبعاً به دولتش عشق میورزد و علاقه مند میشود و او را از خود میداند- چنانچه پیامبران و اولیاء خدا و رهبران آسمانی اینچنین بوده اند یعنی از مردم –بامردم-وبرای مردم بوده اند- سرآمد همه انبیاء که فخر و اشرف آنان نگین و خاتم در حلقه انبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) است به فرموده قرآن مجید همین ویژگی را دارد .سوره جمعة آیه 2 (هُو اَلَّذی بَعَثَ فیِ الاُمییّن رسولاً مِنهُم) مهم این است که رسول خدا(ص) ((منهم)) است یعنی از جنس مردم است و برای مردم است که میتواند در خدمت مردم باشد ومردم نیز با عشق و علاقه در خدمت او.
بنابراین دولت باید التزاماتی داشته باشد تا ملت در نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با او همدل و همزبان باشد که از جمله آنها صداقت در تعامل است . وقتی مردم دولت را خدمت گزار ببینند نه سیاستکار یعنی احساس کنند که دولت وامدار جریانات حزبی و سیاسی وابسته به جریانات و جناح بازی نیست و باشوق و علاقه ای وصف ناپذیر در خدمت بی منت به آنان  سر از پا نمی شناسد قطعاً با او همراه شده و از دولت خود حمایت جانانه میکنند چنانچه ما این حقیقت را در مراحل مختلف پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی تا کنون مشاهده کرده ایم که وقتی مردم رابطه دولتمردان با خود را شفاف دیدند – اعتماد متقابل بین دولت و ملت تاکنون مستحکم تر شده و این اعتماد ملت و دوستان را امیدوار و دشمنان را مأیوس و نا امید کرد.
به همین دلیل حضرت امام از طرفی دولتمردان را خادم مردم میخواند و از طرفی مردم را به حمایت از دولت تشویق میکرد ومی فرمود: امروز دولت از همین مردم است . و توصیه میکرد تا در جهت حفظ نظام و حمایت از دولت همه ملت جزء اطلاعات کشور باشند.
التزام دیگر دولت شفّافیت است. شفافیت دولت با ملت یعنی همین که مقام معظم رهبری در توافق لوزان توصیه کردند ، مسئولین باید مردم – به ویژه نخبگان را در جریان جزئیات مذاکرات  هسته ای قرار دهند و آنها را از واقعیات آگاه کنند، زیرا هیچ چیز محرمانه ای وجود ندارد . مقام معظم رهبری - ایجاد همدلی را گرایشی باطنی میدانند و میفرمایند : همدلی یک موضوع دستوری نیست بلکه باید آن را به وجود آورد و رشد داد و شرایط کنونی فرصتی مناسب برای به وجود آمدن همدلی با مردم است. (سخنان رهبری درباره مسائل هسته ای)
بنابراین عمدتاً زمینه مناسب جهت ایجاد همدلی و هم صدائی دولت و ملت از ناحیه دولت ایجاد میشود- وقتی مردم ببینند – دولت قانون گرا است . وقتی ببینند حق مظلوم از حلقوم ظالم باز ستانده میشود . وقتی ببینند دولت به ملت پاسخگو است و به همین دلیل مبارزه با فقر و فسادو تبعیض را درتیتر برنامه خود دارد ، آنگاه ملت  احساس میکندکه به فرموده مقام معظم رهبری نسبت به دولت کارفرما است و دولت خدمتگزار و کار گزار است.
برای ایجاد همدلی و همزبانی در جامعه ،دولت باید سیاست توأم با صداقت رحمانی داشته باشد زیرا برای مسلمانان و جامعه اسلامی خصوصاً ملت بصیر و فهیم ایران اسلامی به یمن و برکت انقلاب اسلامی و بصیرت بخشی های امام و رهبری از منظر دینی، سیاست دو سویه است یعنی مانند ارّه دو سر می ماند ، هم سازنده است هم مخرّب –هم رحمانی است و هم شیطانی و در نهایت هم علوی است و هم اموی تنها سیاست حقّه علویه است که چون توأم با صداقت و شفافیت است در جامعه ایجاد همدلی میکند و سیاست باطل و شیطانی و معاویه ای قطعاً مردم را از دولت منزجر میکند چون توأم با دروغ و حُقّه و نیرنگ است و برای منافع ملی آسیب و در خدمت منافع بیگانه قرار میگیرد.
به فرموده امیر حکمت و سیاست  علی (ع) سیاست ملاک دارد و آن عدالت است ((مِلاکُ السّیاسَهِ اَلعَدل)) غررالحکم خوانساری جلد دو صفحه 116 ادبیات سیاسی در نظام اسلامی نفی و دفع نظام سلطه است زیرا ثمره تلخ حاکمیت قدرت سلطه، استعمار و استثمار و استحمار است!
پس اجرای عدالت از ناحیه دولت زمینه ساز همدلی بین دولت و ملت است زیرا ایجاد نظام قسط و عدل توحیدی است که جامعه علوی خروجی آن است و حضرت امیر (ع) به مالک اشتر میفرماید: مبادا در مقام حکومت بگوئی : اکنون که قدرت دارم بر مردم مسلط هستم پس از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن  زیرا چنین گفتار و روحیه سلطه جویانه نوعی زورگوئی است و موجب راه یافتن فساد در دل و خرابی در دین  و نزدیک شدن تغییر و تحوّل در قدرت است.
وقتی مردم مقامات حکومت و مدیران اجرائی و مسئولین جزء همه را در رده خود و منتخب خود و از خود احساس کنند ، با تمام وجود در مقام حمایت از آنان بر می آیند و از آنان اطاعت و پیروی دارند و این عینیّت همدلی و همزبانی است.
بنابراین مسئولیت پذیری و پاسخگوئی و همدلی دولت با ملت با بکار گیری روش سیاست علوی است که بستر ساز همدلی و همصدائی دولت و ملت میباشد.
مقام معظم رهبری این بخش مهم را در قالب ضرورت اعتماد طرفینی دولت و ملت تبیین کرده و میفرمایند: هرچه بین دولت و ملت صمیمیت و همکاری و همدلی بیشتر باشد ، کار ها بهتر پیش خواهد رفت .باید به یکدیگر اعتماد کنند. یعنی هم دولت ، ملت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های ملت را به درستی بپذیرد و هم ملت به دولت که کار گزار کارهای اوست به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.
ب: نقش ملت
در بحث دولت-ملت-همدلی و همزبانی چنانچه دولت بستر ساز موضوع معرفی شد، متقابلاً ملت هم نقش و اثر زمینه سازی را دارد زیرا از آنجا که همدلی و همزبانی بین دولت  و ملت طرفینی است ملت نیز برای این هدف نقش آفرین است و باید به اصولی که بیان میشود پایبند باشد.
نخست این این که به تعهد خود به دولت در زمینه قانون پذیری –وفاداری و مشارکت پایبند باشد زیرا اجرای قانون برای همه سودمند است و در بردارنده حقوق انسانی و شهروندی است و تخلف از قانون موجب بی انضباطی اجتماعی میگردد و احساسات در نظام اسلامی با قانون گریزی حرمت شرعی نیز دارد.
لذا همه ما تمکین در برابر قانون و دولت را پذیرفته ایم و باید به آن پایبند باشیم  و این پایبندی به نوعی نشانگر همدلی و همراهی با دولت است. دولت قدرتمند دولتی است که ملتش به او وفادار باشد و از قانون تبعیت کند و تعیین و تثبیت دولت با شرکت در انتخابات،و مشارکت سیاسی برجسته ترین جلوه همدلی و همزبانی ملت با دولت است.
ورود به عرصه انتخابات ، دخالت در تصمیم گیری های حساس و کلیدی کشور است که ملت سرنوشت آن را رقم میزند که البته دولت هم باید از این فرصت دلگرم کننده استفاده کند و زمینه دلگرمی بیشتر مردم را فراهم نماید.*فتنه گران آفت همدلی و همصدائی هستند*
باید توجه داشت که اگر دولت بصیرت به خرج ندهد و مشورت از اشخاص مسئله دار و کسانی که وامدار حزب و گروه خاص خود هستند و در سابقه و آزمون خود خطا زده اند ، استفاده کند قطعا نا موفق میشود. متاسفانه در دولت یازدهم که نوید تدبیر و امید را به مردم دا ده هستند عناصر خاکستری که منزوی شده بودند اما اکنون روزنه امید پیدا کرده و زمینه  تحصّن –اعتصاب و تقابل با نظام را فراهم میکنند و در مناصبی هم قرار گرفته و نمک نظام را میخورند و ناسپاسی هم دارند ! و برای دلسوزان و ولائیون و بسیجیان ایجاد نگرانی میکنند و زمینه بارک الله شنیدن بیگانه را فراهم میسازند!
قانون شکنی  و فتنه جوئی و اردو کشی خیابانی و انشقاق بین صفوف ملت و ایجاد دودستگی و اختلاف چه مفهومی جز دلزدگی ملت از دولت دارد؟ حال ببینیم آیا میدان دادن به جریان حامی فتنه با همدلی و همزبانی دولت و ملت چه  و جه انطباق یا سازگاری دارد؟
مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل جلد 21 صفحه210 از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: اِذا وَلّیناهُم-ضَرَبتناهم بِالسّوط-فَانتَهَوا وَ اِلّاضَرَبناهم بِالسیفِ عَلَیه
اگر قدرت و حکومت را در اختیار میداشتیم قانون شکنان را با تازیانه سر جای خودشان مینشاندیم و اگر تمکین قانون نمیکردند با شمشیر علاجشان میکردیم.

*دولت،ملت،همدلی و هم زبانی-چرا؟*
قطعا مقام معظم رهبری چالشهای را دیدند  که به دنبال  آن حکمت و مصلحت ایجاب میکرد تا امسال  را به نام سال دولت ،ملت ، همدلی و همزبانی بنامند- زیرا در خارج گرگهایی همچون داعش را در کشور های همسایه، و عربستان را در نابود کردن یمن مامور بلعیدن مسلمانان کرده اند.
از طرفی درداخل کشورو درسال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را نیز در پیش رو داریم که طبعاً التهابات و تب و تابهای خاص خود را دارد  و اگر کشور مدیریت نشود ممکن است وحدت و یکپارچگی موجود و همنوائی و اعتماد عمومی مورد خدشه قرار گیرد.
لذا با لحاظ شرایط، همدلی و همصدائی  دولت  و ملت و قوای ثلاثه کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد و به همین دلیل رهبر فرزانه و با بصیرتمان – سال را سال همدلی و همصدائی دولت و ملت نامیدند ،تا همچنان ایران مقتدر و با شکوه  بتواند در جهت  نیل به آمالش به پیشرفت شگرف علمی و اقتصادی و تحکیم عزت منطقه ای و بین المللی خود دست یابد.
وقتی از دولت سخن میگوئیم عُمدةً مرادمان نظام اسلامی است و حمایت و همدلی ملت با دولت جلوه ای از عشق و دلبستگی مردم به نظام است بنابراین دولت، تحت فشار عناصر دگر اندیش نباید قرار گیرد – بلکه به آنان بی اعتنائی کند چون حمایت از کسانیکه موجب سلب اعتماد مردم از نظام شدند خود آفتی برای همدلی و همزبانی است.
لذا اقتدار و استمرار حاکمیت نظام اسلامی همچنان نیازمند به هم دلی و همزبانی است زیرا همانگونه که در شکل گیری – حدوث و پیروزی انقلاب اسلامی ، این همدلی و همزبانی بین ملت بود که حول محور آرمان توحیدی و کلمه توحید – توحید کلمه پیدا کرد و با وحدت و اتحاد به پیروزی رسید و بزرگترین دستاورد انقلاب یعنی جمهوری اسلامی را در آغوش کشید ، استمرار بخشی به انقلاب و حفظ نظام اسلامی هم نیازمند به همدلی بین ملت و همدلی و همزبانی ملت با دولت است تا دست نامحرم به سوی انقلاب و آرمان الهی آن دراز نشود و بدخواهان نتوانند به بزرگترین دستاورد انقلاب آسیب رسانی کنند.
 بنابراین همدلی و همزبانی دولت وملت از باید ها است.زیرا:
*اعتماد متقابل را بین ملت و دولت ، مضاعف میکند.
*به حسب این اعتماد ، عشق و علاقه مردم به دولت بیشتر و عمیقتر میشود
*امیدواری ملت به رشد و شکوفائی کشور و زوایای زندگی اجتماعی بیشتر میشود
*پایه های نظام در بخش های مختلف فرهنگی –سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و نظامی مستحکمتر میشود.
*نظام مشاوره ای و نظریه مردم در قالب شوراها ، خرد جمعی و عقلانیت نظام  را جلوه ای مضاعف میدهد.
*شوق مشارکت مردم را در انتخابات و تعیین سرنوشت خود را بیشتر میکند.
*با اعتماد متقابل ملت و دولت ، سوء تفاهم و تعارضها و بدبینی ها برطرف میشود.
*با این اعتماد است که دولت و ملت به اعتماد به نفس و خود باوری میرسند و توانمندی های علمی و اجتماعی و سیاسی و نظامی خود را شکوفا میکنند.
*امنیت روانی و اجتماعی –تسریع در خدمت رسانی به مردم ، و ایجاد آرامش خاطر ملت توسط دولت فراهم میگردد.
*و با این همدلی و همزبانی است که زمینه توسعه علمی –فرهنگی سیاسی و عمران و آبادانی و رونق اقتصادی کشور فراهم شده و مشکلات کشور مرتفع میگردد.
با این بیان معلوم شد که : هدف مشترک بزرگ و ارزشمند ملی مانند اصول و آرمان و اصل انقلاب اسلامی است که ملت را همدل میکند و این همدلی همزبانی می آورد . این همزبانی در شعارهای مخالفت با مثلث شوم آمریکا – انگلیس و اسرائیل و تقابل جدی ملت با اردوگاه استکبار نمایان شده و تفکرات دولت و ملت را پیوند زده و موجب میشود مسئولان  با دغدغه مردم هماهنگ  باشند و میان آنان واقع نگری حاکم باشد و دولت در مصاف با این اردوگاه هوشیارانه تر عمل کند.راز پیشرفت کشور نیز همین است که هرچه ارتباط بین دولت و ملت بیشتر باشد دستیابی به تعالی و پیشرفت زودتر حاصل میشود.
*نقش همدلی و همزبانی درافشای چهره عوامل دشمن*
دستاورد و اثر ارزشمند دیگر همدلی و همزبانی ملت و دولت این است که وقتی ملت یکپارچه اصول و مبانی نظام و مقررات حکومت و دولت  خود را پذیرفت و نسبت به  دولت برخواسته از آراء خود اعتماد متقابل داشت و در نتیجه حمایت در پرتو همدلی و همزبانی از دولت را به صورتی محسوس ،مشهودخواهد داشت. آنگاه است که  مخالفین انگشت نما میشوند و با مشخص شدن هویتشان –آنانکه دست نشانده و مامور داخلی هستند افشا میشوند.
افشا شدن چهره عوامل دشمن در پی خارج شدن آنها از دایره همدلی و همصدائی ملت با دولت صورت میگیرد چرا که  به راحتی ناسازگاری و وحدت شکنی و حرکت در راستای  اهداف دشمن را به نمایش میگذارند  چنانچه عینی ترین نمونه را در جریان فتنه سال 88 مشاهده کردیم که همه از حدیث مفصل آن باخبرند.
از طرفی همدلی و همصدائی ملت با دولت نشان  میدهد کسانی که دم از ملت میزنند و خود را برای مردم دایه های مهربانتر از مادر میدانند وقتی در جهت مخالفت با دولت موضع دارند و دولت  را به رسمیت نمیشناسند ، مردم آنان را از طیف منافقین میدانند زیرا زبانشان با مردم و عملشان بلندگوی اهداف و افکار دشمن هست.

*نقش نماز جمعه در ایجاد همدلی و همزبانی*
یکی از عینی ترین دستاورد الهی معنوی –عبادی – سیاسی و اخلاقی انقلاب اسلامی –احیاء نماز جمعه این حرکت عظیم عبادی سیاسی و آئین دیر پای محمدی و علوی است.
بلا شک نماز جمعه جلوه گاه حضور دلدادگان و میراث داران  انقلاب و امت حزب الله است که در آن بصیرت بخشی به مردم با تبیین مواضع انقلاب و امید دادن به آنان و دلگرم کردن ملت و ایجاد روحیه یاس و ناامیدی و ناکامی برای دشمنان صورت میگرد.
گرچه نماز جمعه جایگاه دولتی ندارد اما از آنجا که در این نظام ،دولت از ملت و با ملت و برای ملت است ، در حقیقت نماز جمعه عملاً حلقه اتصال بین دولت و ملت است که طی آن خطیب جمعه دولت را در امر خدمت گزاری به ملت راغبتر و ملت را در امر حمایت از دولت انگیزه دار تر میکند.
نقش نماز جمعه را در دوران دفاع مقدس در بسیج عمومی و تنویز افکار عمومی و تبیین افکارو اهداف خصم زبون با لعین و العیان دیدیم-در دوران سازندگی کشور نیز دیدیم و در دوران کنونی هم در همه ابعاد و امور و زوایا بویژه در بحث رسیدن ملت به حق مسلم خود در انرژی هسته ای میبینیم که چگونه عمیقاً تاثیر گذار است و با حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای – همدلی و همصدائی صاف و شفاف را از ناحیه ملت با دولت دارد.
بنابراین نهاد نماز جمعه عینی ترین و محوری ترین  کانون همبستگی و وحدت آفرینی است و عمیق ترین تاثیر را در ایجاد همدلی درونی ملت و همدلی و همزبانی ملت با دولت دارد. این نهاد مقدس نماز جمعه است که در زمینه همدلی و همصدائی دولت و ملت نقش کلیدی داشته و امّا خروجی نماز جمعه اینکه:
*ملت را در برابر حوادث و قضایا وصبور و مقام و عزم ملی را در تقابل با گستاخی ها و زیاده خواهی های دشمن جزم و تقویت میکند .
*ملت را همواره در صحنه های انقلاب و دفاع از ارزشهای دینی و اجتماعی و خدمات دولت نگه میدارد.
*اعتماد ملت به دولت را بیشتر و در تحقق وعده ها دولت را مصمم تر میکند.
*ملت را از برخوردهای هیجانی و احساسی با دولت بر حذر میدارد.
*زحمات و خدمات و طرح و برنامه های دولت را به ملت تبیین و ملت را به دولت دلگرم و امیدوار میکند.
*نقطه نظرات ارشادی مقام معظم رهبری در مورد دولت را برای ملت تبیین و قضاوتهای رهبری به عنوان ولی امر مسلمین درباره دولت را شاخص قضاوت ملت قرار میدهد.
*به ملت،صبرپیشگی را در تحقق وعده های دولت توصیه میکند.
*ملت را به هوشیاری نسبت به اهداف شوم دشمن در همراهی نکردن با دولت در حل مشکلات کشور فرا میخواند.
*ملت را به وضعیت موجود در ادوار مختلف و شرایط زمانی حساس و آشنا میکند تا دولت را با همدلی در حل مشکلات کمک کنند.
*ملت را تشویق به صرفه جوئی –پرهیز از اسراف و تبذیر و ارائه راهکار اعمال اقتصاد مقاومتی در جهت خنثی کردن اثرات تحریم و تهاجم اقتصادی دشمن میکند.
نهاد مقدس نماز جمعه علاوه بر نگه داشتن مردم در صحنه دولت را نیز در ایجاد همدلی و همزبانی با ملت ترغیب میکند که:
*دولت را تشویق کند که ملت را با همه وجود پذیرا باشد و درک کند.
*تلاش همه جانبه خود را در جهت خدمت بی منت به ملت و برآوردن انتظار عمومی مصروف دارد.
*در راه اعتلای کشور و میهن اسلامی و حفظ استقلال و آزادی و آرمان ملی و اسلامی گام بردارد.
*همگان را بر مبنای جذب حد اکثری  و دفع  حد اقلی زیر چتر خدمت قرار دهد.
*حافظ منابع عمومی و وحدت ملی باشد و جامعه را دو قطبی (موافقان و مخالفان) نکند.
*دولت با قوای مقننه و قضائیه هماهنگ باشد و همه برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض کمر همت ببندند.
*بیان صادقانه نسبت به مشکلات دولت برای ملت داشته و تقاضای همکاری و همدلی ملت با خود را داشته باشد.
*دولت را از وعده وعیدهای دور از انتظار بر حذر میدارد.
*نصیحت به دولت و هشدار های پیاپی جهت خارج نشدن از خطوط قرمز نظام در امورات اجرائی و فرهنگی و دینی دارد.
تذکر مکرّر به دولت در زمینه اجتناب از ارائه آمارهای غیر قابل باور . غیر ملموس .و مبنا قرار دادن فرامین و منویات و رهنمود های مقام معظم رهبری را دارد.
                                          
                                                                   والحمدللّه ربّ العالمین

 

شعار سال 1398

لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق_تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد.

موضوع خطبه ها

موضوع خطبه :مواعظ ائمه معصومین(ع)

مدت خطبه ها:35دقیقه

 

 

گنجینه های فرهنگی

کانال پیام رسان نماز جمعه

با کلیک برتصویر زیر درکانال سروش نماز آدینه از مطالب متنوع شامل:داستانهای اخلاقی، نکات پند آمیز ،احادیث،اخبارسیاسی ،نکات روانشناسی ، خطبه ها و تصاویر نمازگزاران…. بهره مند شوید.