03 ارديبهشت 1398 ساعت 05:58
 
 

اوقات شرعی

 
 


شجاعت و باطل ستيزي امام حسين (ع)

 تمام منابع روائي و تاريخي نوشته اند – امام حسين (ع) از دوران کودکي روحيه حق طلبي و باطل ستيزي داشته اند.

 

روزي به مسجد رسول خدا (ص) آمد – خليفه اول روي منبر بود – امام حسين (ع) درحاليکه کودکي چند ساله بود به خليفه اعتراض کرد – که تو ببه چه جرات روي منبر بجاي جدم رسول الله (ص) نشسته اي – اينجا جايگاه تو نيست.

 

مرحوم علامه اميني در الغدير مي نويسد : معاويه از روزي که قدرت شيطانيش تثبيت شد در فکر اين بود که يزيد را وليعهد خود کند و براي اين سال هفت ستل زمينه سازي کرد – بذل و بخشش ميکرد – دوران را نزديک مي ساخت و راه را بسوي هدف ناپاکش هموار مي ساخت تا اينکه سرانجام به مروان حَکَم که والي مدينه بود دستور داد موضوع وليعهدي يزيد را علني به مردم اطلاع رساني کند – در اين ميان اشخاصي به مخالفت برخواستند – از جمله عبدالرحمن ابن ابابکر شما ميخواهيد خلافت را موروثي و هرقلي کنيد که هر هرقلي مرد هرقلي ديگر جانشين شود؟ عبدالله ابن عباس – عبد الله ابن زبيل – عبد الله ابن جعفر و عبدالله ابن عمر نيز از مخالفان بودند  که معاويه برايشان نامه نوشت و به آنان عطيه و حق السکوت داد.

 

نامه اي هم به امام حسين (ع) نوشت که بعنوان سر سلسه ي بدون سازش مخالفان وليعهدي يزيد مطرح بود و در آن نامه به حضرت نوشت که : از تو مطالب ناخوشايندي به من رسيده است که باور نداشتم . شخصيتي چون شما که بزرگي و شرافت و منزلت خدا داد مي داريد نبايد با وليعهد شدن يزيد مخالفت کند – پس مطالبي ناصحانه را مطرح کرد که : دل به جدائي ميکند – از خدا بترس ! در ميان امت هرج و مرج و آَشوب نکن و در کار و انديشه و دين از امت جدت جدا مشو! ابن قتيبه دينوري مي نويسد : امام حسين (ع) در پاسخ نامه معاويه نوشت : - اما بعد – نامه ات رسيد و خواندم – نوشته بودي گزارشاتي از من به تو رسيده که باور نميکردم و ناخوشايندت بوده – البته ارشاد به نيکي ها جز از خداي متعال نيست  و اين گزارش را چاپلوسان سخن چين تو که گمراه و از دي برگشته اند – دروغ بافي کرده اند – ولکن سئوالم اين است که : آيا تو نبودي که حجربن عدي و ياران او که ياران باوفاي امير المومنين (ع) بودند – عبادتگر و خاشع به درگاه خدا بودند. با؟؟؟؟؟؟؟ مخالف بوده  و اهل امر به معروف و نهي از منکر بودند ؟ با گستاخي در برابر خدا و ناچيز شمردن پيمان الهي ، آنان را ظالمانه کشتي ؟ - آيا تو نبودي که عمر بن حمق که بندگي خدا چهر ه اش را فرسوده کرده بود کشتي؟!

 

آيا تو نبودي که زياد ابن ابيد که زنا زاده اي بود او فرزند پسر خودت ابوسفيان خواندي ؟ و آن ظالم را بر مسلمانان مسلط ساختي آنگونه که مردم مسلمان را کشت و دست و پاها را به خلاف قطع کرد و آنان را به شاخه اي درخت خرما به دار مي آويخت ؟ سبحان الله – اي معاويه گويا تو از اين امت نيستي يا نان از تو نيستند.

 

تو در نامه ات نوشته اي که : اين امت را به آَشوب و فتنه برمگردان ! من براي امت اسلام فتنه اي بزرگتر از تو و فرمانروائيت سراغ ندارم – نوشته اي که در کار و انديشه و دين خود با امت جدت پيامبر باش ، به خدا قسم من هيچ کاري برتر و بالاتر از پيکار و جنگ با تو نمي دانم – اگر جنگ با تو را انجام دهم به قصد تقرب به خداست و اگر انجام ندهم براي دينم از خدا آمرزش مي طلبم و درخواست ميکنم بر آنچه را که دوست ميدارد مرا موفق بدارد.

 

اما در بخش آخر نامه ات نوشته بودي که : اگر با من دسيسه کشي – با تو دسيسه خواهم کرد !  از دير باز حيله گران با صالحان مکر کردند و من اميدوارم حيله ات به خودت برگردد . اي معاويه از خدا بترس و خداوند کارنامه اي دارد که کوچک و بزرگ را خدا فرو گذار نمي کند و نيز فرمانروا ساختن تو فرزند شراب خور و سگ بازت را از ياد نخواهد برد .

 

اين پاسخ کوبنده امام حسين (ع) به نامه معاويه گوياي سيره باطل گريزي و ظم ستيزي با عناصر حق کش و ستمگر است.

 

در رجال کشي روايتي به همين مضمون آورده و اضافه کرده که وقتي معاويه پاسخ کوبنده و شجاعانه امام حسين (ع) را خواند گفت : امام حسين (ع) کينه اش را به ما آشکار کرد . يزيد درخواست کرد که پاسخي تند و تحقير آميز به او بدهد اما معاويه صلاح مقابله با امام حسين را نديد.

 

اينجاست که ما شهامت و شجاعت را در سيره امام حسين (ع) مي دانيم.

 

معاويه مکه امد در آن سال امام حسين (ع) براي انجام حج تمتع به مکه آمده بود . علامه اميني (ره) از ابن اثير نقل کرده که با هزار سواره به مکه آمده بود.معاويه کسي را بدنبال حضرت فرستاد و دعوت کرد – وقتي آمد به ايشان گفت : من تمام شهرها و مناطق را رفتم و براي فرزندت يزيد بيعت گرفته ام و براي مقام خلافت کسي در خردمندي و تدبير ومو قيت سزاوارتر از او نديده ام . امام (ع) فرمود : نادانيت تو را بس است که دنيا را بر آخرت برگزيدي و ترجيح دادي.

 

تو حتما نگشته اي وگرنه بهتر و لايق تر از يزيد هست – معاويه گفت حتما مقصودت خودت هستي و من هم ميدانم که پدر و مادر تو بهتر از پدر و مادر يزيد است اما حکومت بر مردم جاه طلبي و دنيا بازي و حقه بازي مي خواهد که شما منزه از اينها هستيد – شما مقدس ودنيا گريز هستيد – پس يزيد براي حکومت بر اين امت بهتر است . امام فرمود : دروغ است چون يزيد شرابخوار فاسق فاجر نميتواند بهتر از من باشد . معاويه گفت : چرا يزيد را ناسزا و بدگوئي ميکني درحاليکه او از تو تعريف مي کند – امام فرمود : من آنچه را که درباره او ميدانم مي گويم – حتما او هم در مورد من چيزي ميداند که ميگويد.

 

خلاصه سخن اينکه شجاعت و باطل ستيزي و حق مداري در سيره عملي وکلام و روح و جسم امام حسين (ع) موج ميزند به طوريکه «شجاعت الحسينيه» ضرب المثل شده است.

 

در بلنداي مقام و شخصيت امام در هيچ دوره و زماني هرگز کسي مانند او نيامده و خواهد آمد.

 

در شرايطي که سخت ترين شرايط قابل تصور براي انسان است ، به رغم کثرت زخم و جراحات زياد و تشنگي فوق العاده و خونريزي وقتي با شمشير بر آن به قلب دشمن ميزد همه مثل گوسفند در برابر او فرار مي کردند.

 

آنگاه که برق برق و چکاوک سي هزار نظامي دشمن خونخوار چشمها را خيره ميکرد و دلها را مي لرزاند – آنگاه که سوز تشنگي سراپاي وجودش را ميگداخت و به گفته جبرئيل امين – اسمان و زمين در نظرش مثل دود بود آنگاه که پريشاني و آه و ناله جانگاه زنان و کودکان اهل حرم قلب پر مهر امام را مي فشرد – آنگاه که از فشار عطش فرياد مي زد اي لشگر جگرم از تشنگي ميسوزد –

 

در چنين شرايطي که هر پهلوان مرد افکني به زانو در مي آيد – او تسليم شدن خود را نماد ذلت و پذيرش مرگ و شهادت خود و يارانش را عين عزت مي خواند و ميفرمايد : «الا ان الدعي ابن الدعي قدر کزني بين الثنين – بين الثله و الذله و هيهات منا الذله»

 

يعني يزيد اين عنصر پست و پست زاده مرا بين دو امر عزت و ذلت مخير کرده است و هيهات است از ما که ذلت پذير باشيم.

 

در چنين شرايط دحشت و و حشت بجاي کوتاه آمدن وسازش با سران ظلم فرمود : ابن لا اري الموت الاسعاده و لاالحياه مع الظالمين الابرما . من مرگ و شهادت را جز سعادت و زندگي در پرتو پذيرش ظلم يزيدي را جز ننگ و عار نميدانم

 

لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم

 

 

 

 

شعار سال 1398

لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق_تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد.

موضوع خطبه ها

موضوع خطبه :مواعظ ائمه معصومین(ع)

مدت خطبه ها:35دقیقه

 

 

گنجینه های فرهنگی

کانال پیام رسان نماز جمعه

با کلیک برتصویر زیر درکانال سروش نماز آدینه از مطالب متنوع شامل:داستانهای اخلاقی، نکات پند آمیز ،احادیث،اخبارسیاسی ،نکات روانشناسی ، خطبه ها و تصاویر نمازگزاران…. بهره مند شوید.