02 خرداد 1398 ساعت 06:59
 
 

اوقات شرعی

 
 


رمضان ماه ريزش گناه

رمضان ماه ريزش گناه
گردش روزها ما را به ماه رحمت ومغفرت الهي قرار مي رساند ، ماهي که عاشقان و سالکان کوي دوست اداب ومناسک ماه هاي رجب وشعبان را به اميد وهدف ورود به ماه رمضان آن هم به پاکيزگي روح و روان به جا آورده اند و نفس وجان روح خود را براي ضيافتي مهيا ساختند که در آن ميهماني به جاي طعام چرب وشيرين ونوشيدني هاي گوارا از وارد شوندگان با غفران ورحمت وديدار وجه يار پذيرائي کنند .
آنان اندرون را از طعام وشراب تهي داشتند تا در آن ، نور خيره کننده وجه ميزبان را مشاهده کنند وبا دوست فارغ از قيل وقال عالم ملک وزدوبندهاي حيواني خلوت کنند  واز خرمن معرفت الهي خوشه هايي را برگرفته وتوشه و آذوقه بقيه سال خود قرار دهند در قديم آنگاه که عرب نام ماههاي خود را تعيين مي کرده ، دقت داشت که آن ماه با چه زماني مقارن است و به آن مناسبت نامگذاري مي کرد.آنان زماني ماه رمضان را نام نهادند که اوج گرماي تابستان مستقيم شعاع خورشيد بر زمين بود. به اين دليل آن را رمضان خواندند چون رمض يعني تابش شديد خورشيد بر زمين و صلاه الرمضان يعني نماز ظهر.

ماه رمضان ماه با مسمايي است زيرا محور نامگذاري اين ماه توسط عرب ، با توجه به شدت گرما و سوختن و داغي زمين بوده است. در ماه رمضان هم سوختن هست ، سوختن گناه و پاک شدن انسان از آن
از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله پرسيدند : چرا به ماه رمضان ،ماه رمضان گفته اند؟ فرمود : زيرا “ امرض الله فيه ذنوب العباد ” يعني خدا در آن ماه گناهان بندگانش را مي سوزاند و مي ريزد. به طوري که بنده با خروج از ماه مبارک رمضان آنگونه پاک مي شود که گويا تازه از مادر متولد شده است. ماه رمضان ماه صبر خوانده شده است زيرا مسلمانان با روزه داري صبر و استقامت خود را دراين ماه به نمايش مي گذارند و يکي از مصاديق صبر در قرآن کريم روزه است. رمضان يکي از اسماء الهي نيز مي باشد عليهذا در آداب خواندن اين ماه تأکيد شده است که به ماه رمضان نگوييد “ رمضان ” چون نام خدا را در اذهان تداعي مي کند؛ بلکه بگوييد “ ماه رمضان
شناخت ماه خدا
نخستين كاري كه بايد در ارتباط با ماه مبارك انجام گيرد بدست آوردن نگاه صحيح نسبت به آن مي‌باشد نگاهي برگرفته از آنچه كه كتاب خدا و پيشوايان راستين الهي به انسان ارايه كرده اند . بدين ترتيب انسان مومن در آغاز و پيش از انجام هر گونه رفتار و برخورد با اين ماه در تب و تاب به دست آوردن آگاهي از چيستي ماه رمضان و كسب معرفت لازم دربارة مقام و موقعيت و جايگاه آن است آنگونه امام زين العابدين اين آگاهي و معرفت را ملتمسانه از پروردگارش طلب مي كند . « اللهم صل علي محمد و آل محمد و الهمنا معرفه فضله و اجلال حرمته » (خدايا بر محمد و آلش درود فرست و شناخت فضيلت ماه رمضان و بزرگداشت حرمتش را به ما الهام فرما ). و پي بردن به ماهيت و موقعيت ماه مبارك رمضان و آگاهي از چيستي آن ضمن آنكه خود نعمتي بزرگ و موهبتي سترگ است ، راهگشاي كيفيت برخورد و چگونگي رفتار با آن نيز مي باشد در پرتو شناسايي موقعيت و شناخت جايگاه ماه خداست كه انسان مومن هنگام حلول و تشريف فرمايي آن مي‌تواند استقبال شايسته از آن به عمل آورد در حقيقت با اين شناسايي و شناخت راه چگونگي برخورد با اين ماه و نوع رفتار با آن هموار مي گردد در اين باره اين گزارش انس ابن مالك شنيدني است : « لما حضر شهر رمضان قال النبي (ص) سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا يستقبلكم قالها ثلاث مرات » ( هنگامي كه ماه رمضان فرا مي رسيد پيامبر مي فرمود منزه است خدا بنگريد كه به استقبال چه مي رويد و چه به شما روي مي آورد و اين جمله را سه بار تكرار فرمود .) در سايه اين شناخت و شناسايي است كه نقش بي بديل تأثير شگرف و آثار و فوايد ارجمند آن هويدا مي گردد و تلاش و تقلاي انسان مومن براي شرف يابي به محضر آن رعايت وظايف و آداب بهره‌مندي از بركات و كوشش براي نگهداري و از دست نرفتن لحظات و ساعت آن را بر مي انگيزد چنانچه در روايت ابي مسعود انصاري از پيامبر اكرم (ص) مي خوانيم « لو يعلم العبد ما في رمضان لودّ ان يكون رمضان السنه » (اگر بنده از آنچه كه در ماه رمضان قرار داده شده آگاهي داشت با تمام وجود دوست مي داشت كه همه سال ماه رمضان باشد .)
شناخت ودرک ماه رمضان موجب شکر پروردگار
برخورداري از درك درست از ماه مبارك رمضان زمينه و موجبات به دست آوردن مواهب و بركات الهي و هدايا وعطاياي رباني در اين ماه را فراهم مي نمايد نعمتي بسيار بزرگ و موهبتي بسيار عظيم است كه بي ترديد هر كس با بهره مندي از آن نيكبختي خود را رقم زده ، قله سعادت و ظفرمندي را فتح كرده و مدال پر افتخار رستگاري را نصيب خود مي كند نعمتي كه از شدت گرانقدري و ارجمندي نمي‌توان براي آن قيمت و بهايي تعيين كرد و از اين رو سزاوار است كسي كه از اين نعمت بزرگ بهره‌مند گرديد خداوند را شكر فراوان و سپاس بسيار گويد . يكي از اوصاف ماه رمضان كه در برخي از روايات و ادعيه بدان تصريح شده است صفت مبارك است اينكه تعدادي از آنها را باهم مرور مي كنيم : قال رسول الله (ص) : « قد جائكم شهر رمضان شهر مبارك » عن الامام علي (ع) قال : « ان رسول الله (ص) خطبنا ذات يوم فقال ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه و الرحمه و المغفره » عن رسول الله (ص) : « انه كان يدعو اول ليله من شهر رمضان الحمدلله الذي اكرمنا بك ايها الشهر المبارك »
معني برکت وماه مبارک
اما كاربرد واژه بركت و مبارك در قرآن . بنابراين آنچه در آن خير فراوان و نفع و فايده بسيار ، ثبات و قرار داشته و از آن صادر گردد مبارك ناميده مي شود بدين ترتيب عنوان « بابركت » و « مبارك» در آيات قرآن كريم در اين مورد بكار رفته است . ذات اقدس الهي كه خير محض و بركت ناب است « تبارك الله رب العالمين » « فتبارك الله الحسن الخالقين » و« تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده»
راز مبارکي ماه رمضان
بي ترديد مباركي و نامباركي و سودمندي و زيان باري هر چيزي كه به انسان منتسب مي شود با حيات آدمي و ابعاد وجودي او رابطه اي تنگاتنگ و گسست ناپذير داشته و با مصالح و مفاسد حيات و جنبه هاي مختلف وجود او ارتباط كامل دارد به همين علت براي پي بردن به مباركي ماه رمضان و بركت زايي آن براي انسان توجه و تأمل در نكات زير ضروري است . روشن است كه آدمي علاوه بر جنبه هاي مادي و زندگي حيواني از جبنه هاي معنوي و زندگي انساني نيز برخوردار است اين جنبه معنوي و انساني در پرتو اعطاي وجودي برتر به او بخشيده شده است « ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقين » اين وجود برتر و حقيقت فراتر كه اساس هستي و گوهر حيات انسان را تشكيل مي دهد همان روح آدمي و جان انساني است كه ديگر موجودات از آن بهره اي ندارند در صورت نبود اين گوهر ارجمند آدمي از حيات انساني تهي شده و در رديف ديگر حيوانات قرار خواهد گرفت . همان گونه كه براي حيات حيواني و جنبه مادي انسان نيازمنديها و خواسته هايي متناسب با آن وجود دارد و در صورت تأمين نشدن و پاسخ ندادن به‌ آنها حفظ و بقاي آن ناممكن است ، براي حيات انساني و معنوي نيز نيازها و تمايلاتي وجود دارد كه حفظ و بقاي آن تنها در پرتو تأمين و بر آورده كردن آنها امكان پذيرخواهد بود . پيدا است كه نيازمنديها و خواسته هاي اين دو جنبه وجود و دو بعد حيات انساني متناسب با تفاوت و اختلاف آنها متفاوت و مختلف خواهد بود تغذيه رشد بالندگي و نشاط بعد حيواني و جنبه مادي انسان به امور مادي و تأمين خواسته هاي حيواني وابسته است و از امور مورد نياز انساني و معنوي بيگانه و بي خبر مي باشد . اما براي تغذيه فربهي ، شادابي وپرورش بعد انساني و جنبه معنوي و روحي انسان موجبات و نيازمنديهاي ديگري وجود دارد و اين گونه نيست كه با به دست آوردن عوامل و زمينه هاي شادابي ، فربهي و آسايش تني ، زمنه تنومندي ، رشد نشاط و آرامش جان نيز فراهم گردد بنا براين براي پرورش و رشد و بالندگي جان و تأمين خواسته هاي آن بايد به سراغ اموري غير از عوامل تأمين كننده نيازهاي تن شتافت هدف اساسي و نتيجه نهايي و دستاورد اصلي روزه كه برجسته ترين وظايف مسلمانان در ماه مبارك رمضان است تقوا مي باشد « يا ايها الذين آمنو كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون » تقوا كه همان نگهداري ، كنترل و مهار تمايلات حيواني وخواسته هاي نفساني است يك امر واقعي و عيني مي باشد كه در سايه روزه و روزه داري در وجود انسان محقق مي گردد ماه رمضان با همه آنچه كه به همراه دارد در صدد كنترل انسان و مهار تمايلات تني و ايجاد تقويت روحية مقاومت در برابر جاذبه هاي نفساني است تا بتواند بعد حقيقي و گوهر اصلي وجود انسان را سر زنده ، بالنده و بانشاط نمايد . انسان براي تأمين حيات معنوي خود و تقويت ، پرورش و نشاط روح خويش به اين ماه الهي نيازمند است گرچه اين فريضه الهي مانند ديگر فرايض و تكاليف اسلامي تنها با يك بعد وجود انسان سروكار ندارد و فوايد و آثار آن به حيات روحي انسان محدود نمي گردد و ضمن تأمين نيازهاي روحي و درپي داشتن آثار و نتايج معنوي بهره ها و بركات مادي و دنيايي را هم براي انسان و جامعه به همراه دارد ولي هدف اصلي نقش اساسي و تأثير عمده ماه رمضان به حيات معنوي و روان انساني مربوط مي‌شود و آدمي براي بالندگي ، رشد و چالاكي به امساك، منع و محدوديتي كه ماه رمضان براي بعد حيواني انساني ايجاد مي كند نيازمند است . اين امساك هرگز به معناي محروميت و از دست دادن توانايي ها و گرفتار ضعف و ناتواني شدن نيست روزه براي پيشگيري از محروميت انسان و ايجاد قدرت كنترل در برابر شهوات نفس و تمايلات تن و برخوردار ساختن جان انسان از گوهر و كمالات انساني بسيار لازم و ضروري است چه بسيار افرادي كه با رها نمودن نفس و تن دادن به شهوات آني و هوسهاي زودگذر ، در حسرت از دست دادن گوهر انسانيت نشسته و گرفتار اندوهي هميشگي شده اند . با به خاطر سپردن نكات فوق الذكر اكنون مي توان چهره مبارك و سيماي پر خير و بركت ماه رمضان را مشاهده نمود و به بركت آفريني آن براي انسان پي برد البته اين چهره زيبا و سيماي نوراني آنگاه قابل مشاهده است كه پرده از ديدگان آدمي برداشته شود و غبار تن ، حجاب رخسار زيباي جان نگردد و خواهشهاي نفساني مانع رؤيت ارتباط ميان نيازهاي جان آدمي با حقيقت و ماهيت روح پرور ماه رمضان نباشد و نگاه صحيح نسبت به اين ماه رابطه آن با جان انساني و نيازهاي او بدست آيد در اين صورت لحظه لحظة اين ماه و همه آنچه كه به همراه دارد موجب خير ، بركت و مباركي براي انساني است كه آن را درك كرده و در آستانش بستر افكنده است چه شنيدني است اين گزارش محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) : « خداوند داراي ملائكه اي است كه وظيفه استغفار نمودن براي روزه داران در هر روزه از ماه رمضان تا پايان اين ماه است و در هر شب هنگام افطار به روزه داران بشارت مي دهند اي بندگان خداوند اندكي گرسنگي را چشيديد و به زودي سير مي گرديد شما و آنچه كه در شماست مبارك گرديد .» با اين نگاه و معرفت انسان مؤمن هرگز به از دست دادن ماه رمضان راضي نمي شود و در صورت از دست رفتن آن سخت نگران و بسيار آزرده خاطر و ملول مي گردد . آن گونه كه در زمزمه هاي عارفانه آن روح آگاه و شيدا در واپسين ساعات ماه مبارك مي خوانيم : « فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا و غمّنا و أوحشنا انصرافه عنّا» ما با اين ماه خداحافظي مي كنيم خداحافظي كسي كه جدايي اش براي ما سخت است و اين جدايي ما را اندوهگين و با رفتنش تنها مي شويم
 .

 

 

شعار سال 1398

لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق_تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد.

موضوع خطبه ها

موضوع خطبه :مواعظ ائمه معصومین(ع)

مدت خطبه ها:35دقیقه

 

 

گنجینه های فرهنگی

کانال پیام رسان نماز جمعه

با کلیک برتصویر زیر درکانال سروش نماز آدینه از مطالب متنوع شامل:داستانهای اخلاقی، نکات پند آمیز ،احادیث،اخبارسیاسی ،نکات روانشناسی ، خطبه ها و تصاویر نمازگزاران…. بهره مند شوید.