03 ارديبهشت 1398 ساعت 06:08
 
 

اوقات شرعی

 
 


انتظار ، منتظر و مهدويت

ظهور ناجي يكي از دل مشغوليهاي تمام اديان و پيروان آن ها بوده است . هر ديني متناسب با ظرفيت فكري و عملي پيروانش تصويري از آن ناجي به ذهن و حافظه ي تاريخي خويش سپرده است و در پس مشكلات و دردها و رنجها و دوست داشتن ها و خدمات انسان هاي دردمند ضمن تكيه بر خداوند كه ذكر و ياد او آرامش بخش دلها و تسلي دهنده ي انسان هاست تفكر « نجات بخش » و منجي اي كه حمايت كننده ي انسان هاي ضعيف و خدمتگزار است همواره به چنان آدم هايي قدرت و صلابت مي بخشد و آنها را در انجام خدمات اصلاحگرشان ياري و مدد مي رساند. فرد منتظر همواره اميدي در قلب خود احساس مي كند و همين اميد موجب راست قامتي در تداوم زندگي عالمانه و عارفانه و گاهي نيز فقيرانه و مظلومانه خويش مي شود تا آنجا كه در دعاي عهد نيز آمده است :
اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره و عجل لنا ظهوره .
يعني : « خدايا اين گرفتاري و اندوه را از اين امت با حضور او برطرف گردان و در ظهورش براي ما تعجيل كن . »
اي يوسف زمانه خدا را برون خرام تا با نظاره درد دل خود دوا كنند
از ما جمال خويش مپوشان كه گفته انداهل نظر معامله با آشنا كنند
در دين مقدس اسلام چهاردهمين معصوم (ع ) يعني امام دوازدهم شيعيان جهان حضرت مهدي موعود(عج ) به عنوان ناجي بشريت مي باشد. وي در نظرها غايب است و هنگامي كه خداوند صلاح بداند ظهور خواهد كرد و جهان را پر از عدل و داد مي نمايد. ويژگي زمان ظهور وي بسان بروز قيامت از نظرها مخفي مي باشد و در آن زماني كه فساد و تباهي سراسر جهان را فرا گرفته باشد و همه ي وجدانها آمادگي ذهني و عملي پيدا كرده باشند. آن حضرت ظهور مي نمايد و با قيام آسماني خويش عدالت گستري اي نشان خواهد كه دشمنان در كنار هم زندگي نمايند و هيچ موجودي به موجود ديگر تعدي و تجاوز ننمايند . حضرت علي (ع ) در خطبه ي 138 نهج البلاغه مي فرمايد :
يعطف الهوي علي الهدي اذا عطفوا الهدي علي الهوي »  
« در آن هنگام كه مردم هوي و هوس را جايگزين هدايت و رستگاري كرده اند او (حضرت مهدي موعود(عج )) هدايت را به جاي هوي و هوس استقرار خواهد بخشيد. »
وي در كلمات قصار خويش در نهج البلاغه درباره ي حكومت جهاني مهدي (عج ) فرموده است :
« لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس علي ولدهالله نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نعجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين .
يعني : « دنيا پس از آن كه در حق ما كاملا بي مهري كرده به ما روي خواهد آورد همانند شتر خشمگين كه پس از بي مهري به بچه اش توجه پيدا مي كند سپس آيه ي شريف قرآن را تلاوت فرمود : « مي خواهيم بر كساني كه در روي زمين به استضعاف كشانده شده اند منت گزارده و آنان را وارث زمين قرار دهيم . »
دو گوهر گرانبهاي پيامبر(ص )
در حديث ثقلين پيامبراكرم (ص ) قرآن وعترتش را دو گوهر گرانبها در ميان مسلمين اعلام كردند زيرا همواره قرآن و اهل بيت عصمت (ع ) از هم جدا نيستند و ائمه (ع ) قرآن ناطق و به عبارتي روح و تقسير و تبيين قرآن مي باشند و كتاب قرآن به عنوان جسم قرآن مي باشد زيرا قران الفاظي نوراني هستند كه با تفسير و توضيح اهل بيت به اوج كمال خويش در دنيا مي رسند. قرآن كتاب آسماني دين اسلام مي باشد كه خداوند آن را بر ختم رسل و هادي سبل حضرت محمد مصطفي (ص ) نازل كرده است تا با توضيح و تلاوت و تامل در آن به سعادت دنيا و آخرت برسند در كنار آن اهل بيت پيامبر(ص ) كساني هستند كه عامل به دستورات قرآن مي باشند و در بندگي خالق كوشاترين و خوش كردارترين خلايق مي باشند . به همين خاطر حضرت علي (ع ) در خطبه ي 121 نهج البلاغه فرموده است :
و ان الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته  
« قرآن همواره با من بوده است و من از او جدا نشده ام از آن روز كه آن را برگزيدم و در پناهش آرميدم . »
همچنين آن حضرت در خطبه ي 86 فرموده است :
« و بينكم عتره نبيكم و هم ازمه الحق و اعلام الدين و السنه الصدق »
« عترت پيامبرتان در ميان شما هستند. آنان پيشوايان بر حق و نشانه هاي دين و زبان هاي صدق و راستي اند. »
ويژگي هاي فرد منتظر از ديدگاه حضرت علي (ع )
آنچه مسلم است پيامبر(ص ) و اهل بيت عصمت (ع ) الگوهاي كامل وتمام عيار بشريت به حساب مي آيند و انسان ها دير يا زود به حقانيت آن ها پي مي برند و دستورات آسماني دين اسلام و الگوهاي هدايتگر آن جامعه ي جهاني را به سمت فكر و عمل خويش رهنمون خواهند ساخت در روايات داريم كه حضرت مهدي (عج ) همنام پيامبر(ص ) بوده و اخلاق و رفتارش شبيه پيامبر(ص )بوده وي احياگر دين اسلام در آخرالزمان مي باشد . بنابر اين مطابق خطبه ي 160 نهج البلاغه :
فتاس بنبيك الاطيب الاطهر(ص ) فان فيه اسوه لمن تاسي و عزا لمن تعزي . و احب العباد الي الله المتاسي بنبيه و المقتص لاثره .
« پس (اي مسلمان شايسته است كه در زندگي فردي اجتماعي سياسي و الهي خود از برنامه ها و روشهاي عملي ) پيامبر پاك و پاكيزه ات پيروي كني و او را مقتدا و مراد خود قرار بدهي براي اين كه خداوند او را شايسته ي اطاعت و پيروي قرار داده و او را الگوي مناسبي براي كساني كه بخواهند او را سرمشق زندگي خود قرار دهند دانسته و رابطه ي عملي با او نسبتي است عالي براي كسي كه بخواهد به او منسوب شود و محبوب ترين بندگان نزد خدا كسي است كه به پيامبرش اقتدا كند و به دنبال او گام بردارد. » و كسي كه حقيقتا خدا را دوست دارد بايد عملا از پيامبر(ص ) تبعيت كند چنانكه قرآن كريم در سوره ي احزاب آيه 21 او را اسوه ي حسنه ناميده و در سوره ي آل عمران آيه ي 31 آمده است :
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ... »
« بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد... » منتظر واقعي كسي است كه اطاعت از خدا و رسول خدا و اولولامر خدا (اهل بيت ) دارد پس چنانچه فردي مشتاق امام زمان (عج ) باشد بايد نسبت به او شناخت داشته باشد و برنامه هاي او را در تمام زمينه ها سرلوحه ي زندگي خويش قرار دهد . حضرت علي (ع ) در خطبه ي 96 به صراحت اطاعت از اهل بيت (ع ) و پيامبر(ص ) را مطرح كرده تا آنجا كه فرموده است :
« انظرو اهل بيت نبيكم فالزمواسمتهم و اتبعوا اثرهم ... فان لبدا فالبدوا و ان نهضوا فانهضوا ولاتسبقوهم فتضلوا ولاتتاخروا عنهم فتهلكوا .
يعني : « به اهل بيت و پيامبرتان نظر كنيد و با آنان همسو باشيد و پا جاي پاي ايشان بگذاريد... به اهل بيت پيامبرتان نگاه كنيد اگر نشستند شما بنشينيد و اگر برخاستند شما هم برخيزيد. از آنان پيشي نگيريد كه گمراه مي شويد و عقب نيز نمانيد كه هلاك مي گرديد. »
شناخت امام زمان (عج )
هر فردي بايد نسبت به خدا و رسول خدا و اولوالامر خدا شناخت داشته باشد يعني توحيد و نبوت و معاد و عدل و امامت جزو اصول دين ما شيعيان هستند و هر فردي وظيفه دارد با راه شناخت و استدلال عقلي به اين 5 اصل معتقد شود . يعني اصول دين امور تحقيقي و پژوهشي هستند و جزو امور تقليدي نيستند تا آنكه :
« اول العلم معرفه الجبار. »
« اول علم شناخت خداست »
و از طرفي ديگر نيز حضرت علي (ع ) در خطبه ي 232 فرموده است :
« من مات منكم علي فراشه و هو علي معرفه حق ربه و حق رسوله و اهل بيه مات شهيدا و وقع اجره علي الله . »
« هركس از شما با معرفت و شناخت حق پروردگارش و حق رسول او و اهل بيتش زندگي كند (هر چند در بستر جان دهد) شهيد از دنيا رفته و پاداش او به عهده ي خداوند است . »
در كتاب تحف العقول به نقل از امام رضا(ع ) آمده است :
« امامت زمام دين و نظام مسلمانان و صلاح دنيا و سربلندي و عزت مومنان است . » در روايت داريم هر فردي اگر امام زمان خود را نشناسد چنانچه بميرد به مرگ جاهليت مرده است . اهميت و ضرورت امام در زندگي انسانها به قدري است كه اگر فردي از آنها جدا شود گويي يتيم واقعي شده و نابود مي شود تا آنجا كه در كتاب تحف العقول حضرت امام رضا(ع ) در توصيف امام فرموده است :
« امام ماه تابنده و چراغ فروزنده و نور درخشنده و اختر راهنماست در تارهاي شب تاريك ... امام شعله اي است بر سر تپه و گرم كننده هر پناهنده است و دليل در مهلكه هاست هر كس از او جدا شود نابود است . »
حضرت امام حسن عسكري (ع ) نيز فرموده است :
« يتيم واقعي آن نيست كه پدرش مرده است بلكه يتيم واقعي آن فردي است كه از امام خود جدا شده است . » بنابراين فرد منتظر بايد نسبت به امام زمان خويش شناخت پيدا كند و آگاهانه از وي تبعيت كند و براي انجام دستوراتش نيز خود را آماده كند و به قول آيت الله شيخ عبدالله جوادي آملي منتظر واقعي مصلح جهان نه تنها خودش صالح است بلكه در حد توان خود مصلح نيز خواهد بود. آنچه مسلم است قيام حضرت مهدي (عج ) قبل از وقوع قيامت است و پيامبر خدا (ص ) بر طبق حديث 38692 كنزالعمال فرموده است :
« قيامت به پا نخواهد شد مگر آنكه مردي از خاندان من به حكومت برسد كه همنام من است  و در كتاب بحارالنوار آمده است .
« خدايا ما را براطاعت از او نيرومند ساز و بر پيروي از وي ثابت قدم دار

 

شعار سال 1398

لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق_تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد.

موضوع خطبه ها

موضوع خطبه :مواعظ ائمه معصومین(ع)

مدت خطبه ها:35دقیقه

 

 

گنجینه های فرهنگی

کانال پیام رسان نماز جمعه

با کلیک برتصویر زیر درکانال سروش نماز آدینه از مطالب متنوع شامل:داستانهای اخلاقی، نکات پند آمیز ،احادیث،اخبارسیاسی ،نکات روانشناسی ، خطبه ها و تصاویر نمازگزاران…. بهره مند شوید.